Psykoterapi

JHP Liv & Karriär

Psykoterapi och karriärutveckling

Kontakt

073-360 80 25

jhp@livkarriar.se

Presentation

 
 
 
 

Jag heter Joséphine Häckner Posse och är

leg. psykoterapeut och  beteendevetare.


JHP Liv & Karriär erbjuder, sedan 2009, psykoterapi och samtal för karriärutveckling.


Jag tar emot på Institutet för psykoterapi på Linnégatan Östermalm Stockholm. Som psykoterapeut är jag psykodynamiskt inriktad, men har också utbildning i och använder inslag av KBT.


Som karriärutvecklare har jag coachat, föreläst och gett kurser inom området både privat och i offentlig regi.


Tidigare har jag arebetat som psykoterapeut inom primärvården. Idag tar jag emot privata klienter och arbetar också på uppdrag av Falck Healthcare AB.

Välkommen att kontakta mig med frågor, rådgivning och tidsbokning.


Tidsbokning och pris

Covid-19: Jag tar emot på mottagning förutsatt att båda är helt symtomfria.

Jag erbjuder också samtal via internet/telefon.

Tider: Du kan boka tid tis-, ons- och torsdagar. Tidigaste tid är kl. 8:00 och senaste kl. 17:00.

Mottagning: Institutet för psykoterapi och personlig utveckling.

Linnégatan 44-46,
nära Östermalmstorg centralt i Stockholm.

Pris: 950 per samtal (50 min).


Kontakt

073 - 360 80 25 -  jhp@livkarriar.se

Du kan också använda formuläret.

Varför söka samtalsstöd?


De allra flesta av oss upplever förr eller senare situationer eller kriser i livet där vi helt enkelt mår dåligt psykiskt. Vi känner oss överbelastade av stress, otillräckliga, mer nedstämda, oroliga, tvivlande eller mer förvirrade än vanligt. Vi upplever problem i relationer, privat, i arbetet eller både och. Detta kan yttra sig som till exempel ångest, sömnsvårigheter, depressivitet, trötthet eller beroendeproblematik. I samtalet ges du möjlighet attsöka svar och förståelse för det du upplever, hur dina känslor och tankar påverkar dig samt vad du vill förändra såväl konkret som på ett inre plan.


När du träffar en utomstående person för att samtala om dina livsproblem, hur du mår och upplever tillvaron, händer ofta en mängd intressanta och läkande saker. När någon lyssnar, bekräftar och tillsammans med dig utforskar vem du är, vad som format dig som individ och vad som orsakar ditt problem, får du en ökad förståelse för dig själv och dina relationer. Viktiga mål med en terapi är symtomlindring, ökad självkänsla och självmedkänsla, insikter om vad som ger livet mening samt ökad förmåga att hantera utmaningar.


Att söka samtalsstöd kan också bottna i en önskan att vilja bolla idéer och få stöd i förändringsprocesser och utveckling, såväl i karriären som inom andra livsområden.


Behandlingar


Individuell psykoterapi: I den individuella terapin undersöker vi tillsammans vad du vill ha hjälp med och önskar förändra. Antal träffar kan variera och jag arbetar med både kortare och längre psykoterapier. En viktig del i samtalet är relationen mellan dig och mig som samtalspartners och det förtroende och den tillit som skapas. Detta är, enligt min mening det viktigaste för ett gott resultat och har större betydelse än exakt vilken terapeutisk samtalsmetod som används.  Detta är också något som modern psykoterapiforskning bekräftar.


Parterapi: Jag tar emot par för samtal. Det kan handla såväl om problem i relationen som att ni tillsammans upplever ett gemensamt problem utanför relationen eller tillsammans vill arbeta med personlig utveckling.


Samtal med inslag av EMDR - ögonrörelseterapi eller klinisk hypnos:
Jag erbjuder behandling utifrån dessa tekniker vid önskemål. Det kan då handla om lättare trauman, blockeringar och rädslor som hindrar dig i din vardag. EMDR är en strukturerad manualbaserad terapiform där samtalet är avgränsat till ett specifikt problemområde och varvas med ögonrörelser. Klinisk hypnos är en metod som bygger på att du med hjälp av avslappning kan arbeta med inre bilder, t.ex. för att stärka dig, minska stress eller hitta lösningar på problem


Karriärutveckling - coaching: Att söka samtal behöver inte alltid bygga på att du mår dåligt i botten. Det kan istället kanske finnas en känsla av att vilja bolla idéer och få stöd i förändringsprocesser och utveckling, såväl i karriären som inom andra områden. I dessa fall kan samtal, där du får ett strukturerat och coachande stöd vara det som hjälper dig bäst.


Om psykodynamisk psykoterapi


Denna text är hämtad från Psykoterapicentrum:

 • Vi har alla ett omedvetet som påverkar våra handlingar tankar och reaktionsmönster.
 • Människans tankar och känslor är ett sammanhängande system och psykiska problem måste förstås i sin helhet.
 • Tidigare livserfarenheter har betydelse för individens sätt att   handla, reagera och förstå sin livsvärld i nuet.
 • Människan är sina relationer, såväl pågående som avslutade.
 • För att förstå en människas situation och problem måste man ta hänsyn till varje individs specifika livssituation och livshistoria.


Forskning: Psykodynamisk terapi  har  visat god evidens  i  en mängd vetenskaplig forskning.  För dig  som är intresserad av att att veta mer besök psykoterapicentrum.se och psykodynamiskt.nu


Min utbildningsbakgrund


 • EMDR steg 1 (grund)
 • Klinisk hypnos
 • Orienteringskurs KBT       
 • Utbildad psykoterapeut vid S:t Lukas utbildningsintstitut, Stockholm.
 • ACC- certifierad Coach
 • ACC-utbildad gruppcoach
 • Beteendevetare (Fil kand psykologi, arbets- och hälsopsykologi)  Stockholms universitet.
 • Kulturvetare (Fil kand) Stockholms universitet.


Medlemskap

 • Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC)



JHP Liv & Karriär - Psykoterapi och karriärutveckling - jhp@livkarriar.se - 073 360 80 25 - www.livkarriar.se