Vad erbjuder jag?

Vad erbjuder jag?

Individuell psykoterapi
I den individuella terapin utforskar vi tillsammans vad du vill ha hjälp med och önskar förändra. Antal träffar kan variera och jag arbetar med både kortare och längre psykoterapier.

Personalstöd arbetsliv
Vanliga orsaker till arbetsrelaterad psykisk ohälsa är stress, omorganisationer och konflikter mellan medarbetare. I dessa samtal är fokus främst att hitta sätt att minska stress eller att få stöd i att orientera sig i arbetslivet.
 
EMDR - ögonrörelseterapi eller klinisk hypnos
Jag erbjuder behandling för lättare trauman, blockeringar och rädslor som hindrar dig i din vardag. EMDR är en strukturerad manualbaserad terapiform för behandling av ett avgränsat problemområde. Här varvas samtalen med ögonrörelser.
Läs mer om EMDR.


Klinisk hypnos
Klinisk hypnos är en metod som bygger på att du med hjälp av avslappning kan arbeta med inre bilder, t.ex. för att stärka dig, minska stress eller hitta lösningar på problem.
Läs mer om klinisk hypnos.


Karriärutveckling - coaching
Denna typ av samtal är fokuserade på förändringsprocesser i såväl i karriär som inom andra områden. Här arbetar vi bl.a. med en strukturerad process och varvar samtal med övningar där du bl.a. inventerar vem du är, vad du kan och vad du vill.


Parterapi
Jag tar emot par för samtal. Det kan handla om problem i relationen, eller att man tillsammans vill arbeta med personlig utveckling.