Min bakgrund

Min bakgrund

Psykoterapeut

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Min yrkeserfarenhet baseras på arbete som privatpraktiserande psykoterapeut samt arbete på vårdcentral och inom personalstöd. Jag har också uppdrag av Falck Health Care AB.


Karriärcoach

Jag har lång erfarenhet av att coacha och utbilda studerande, doktorander och personal i karriärutveckling på Kungl. Tekniska högskolan. Där har jag också arbetat med att ta fram utbildningsmaterial inom området, såväl i tryckt som digital form.


Utbildning

  • KBT-påbyggnadskurs
  • EMDR - Ögonrörelseterapi
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Fil.kand. Beteendevetenskap, med inriktning mot hälso-och arbetspsykologi
  • Fil.kand. Kulturvetare


Medlemskap

Jag är medlem i riksföreningen psykoterapicentrum samt EMDR-föreningen Sverige.


Läs mer:

psykoterapicentrum.se

emdr.se

psykodynamiskt.nu